Ειδικές Βιτρίνες Χώρων Εστίασης


Κατασκευάζουμε γυάλινες βιτρίνες χώρων εστίασης (φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, καφέ) ανοιγόμενες, συρόμενες και σταθερές.